Hạt Giống Nông Nghiệp cung cấp cây Đàn hương, cây ăn quả, cây lấy gỗ và các loại thực vật quý hiếm khác

  • Địa chỉ: Học viện Nông Nghiệp – Trâu Quỳ – Gia Lâm Hà Nội
  • Hotline:  0969 020 491

 

 

 

Giảm giá!
80.000  50.000 
Giảm giá!

Cây Ăn Quả

Cây Lựu Đỏ

95.000  90.000 

Cây Ăn Quả

Nhãn Tím Độc Đáo

240.000 
Giảm giá!

Cây Ăn Quả

Cây Chà Là

190.000  175.000 
Giảm giá!
7.800.000  4.800.000 
680.000 

Cây khách hàng trồng